1981 FLEER BASEBALL NEEDS-48 CARDS-34,53,63,70,86,134,148,166,207,211,246,249,288,291,295,300,

308,309,310,313,317,329,332,340,359,374,380,385,391,392,396,398,422,426,440,444,449,495,

537,547,558,563,567,585,600,615,624,655,


1982 FLEER BASEBALL NEEDS-20 CARDS-6,12,17,19,27,86,89,104,176[Ripken],256[Rose],258[Schmidt],298,338,

405[Brett],438,455[Carew],476,487,640[Rose],643.


1984 FLEER BASEBALL NEEDS-335 CARDS-1,2,3,4,5,6,8,9,10,12,13,17,18,20,22,23,34,35,

45,48,50,52,53,54,55,56,57,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,75,76,77,78,81,82,83,85,86,88,89,92,93,95,

96,97,98,100,101,103,105,106,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,120,121,122,125,126,127,129,130,

131,132,133,134,136,137,141,142,144,145,149,150,151,152,154,155,156,158,159,160,161,162,163,165,166,

167,168,170,171,172,173,174,175,177,179,180,181,182,183,185,186,188,190,191,192,193,194,195,196,197,201,210,

213, 215,221,223,229, 230,232,239,247,248,249,253,255,257,259,260,262,269,275,279,282,284,286,296,297,298,

300,304,305,307,310,314,317,321,322,324,329,331,337,338,339,340,341,344,349,352,361,364,370,372,384,388,389,390,

391,392,393,394,395,396,397,398,399,400,401,402,403,404,405,407,408,410,411,412,414,415,416,418,419,421,424,425,

427,428,429,430,431,433,434,436,438,439,441,442,444,446,447,448,449,450,451,452,453,455,459,463,467,468,469,471,

472,474,475,476,478,479,482,484,486,487,489,492,494,495,498,499,500,501,502,503,504,507,508,509,510,511,

512,513,514,518,520,523,524,525,526,528,530,532,533,535,537,538,539,540,541,542,543,545,546,548,549,550,552,553,

556,557,558,559,560,561,562,563,565,569,570,573,574,575,576,578,580,581,582,583,586,588,589,590,593,594,

598,599,600,602,603,604,605,609,610,611,615,617,618,619,620,621,622,623,625,627,629,630,631,633,634,

643,644,646,647,649,650,651,652,653,655,657,658,660.


1985 FLEER BASEBALL NEEDS-4 CARDS-133[Mattingly],286[Puckett],446,626[Ripken].


1986 FLEER BASEBALL NEEDS-162 CARDS-1,4,5,20,21,26,28,29,30,31,32,33,36,37,38,39,40,42,43,44,45,47,48,49,51,

53,57,58,59,66,84,108,110,120,121,124,130,143,150,151,156,157,158,159,161,164,167,175,177,180,184,187,189,191,194,

195,197,203,208,212,243,245,246,247,248,252,284,285,292,295,296,297,298,299,310,313,314,323,332,334,335,341,342,

345,357,358,359,378,384,391,395,399,400,401,410,417,428,450,483,490,517,518,519,526,551,552,553,554,555,557,558,

559,560,562,564,566,567,568,569,572,574,575,576,577,583,585,588,590,591,592,594,595,596,597,598,599,600,601,602,

604,605,609,619,620,627,628,634,635,638,639,640,641,642,643,644,645,646,648,649,651,653,654,657


1988 FLEER UPDATE SET NEEDS-82 CARDS-2,3,5,6,7,8,9,10,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,29,30,31,32,

33,34,35,36,37,40,41,42,44,45,47,49,50,51,52,53,55,56,58,59,62,64,65,68,69,70,71,72,73,74,75,80,82,85,86,87,88,89,93,

98,99,100,102,103,104,105,107,110,112,113,115,116,118,120,121,132.

 

1988 FLEER -87' WORLD SERIES  NEEDS-6 CARDS-3,4,5,6,7,10.


1990 FLEER BASEBALL SET NEEDS-3 CARDS-1[Blankenship],195[Worthington],218[Teufel].


1991 FLEER BASEBALL SET NEEDS-37 CARDS-69,99,100,242,253,258,264,329,430,450,455,459,490,518,605,629,635,

640,645,648,659,661,662,663,665,721,722,723,724,725,726,727,728,729,730,731,732.


FLEER BASEBALL CARDS NEEDED-651


UPDATED 11-23-2017

kshoes@charter.net


.


Make a free website with Yola